kulalogo.gif (13367 bytes)

ofir.GIF (35857 bytes)

o Firmie

kruszi.gif (43194 bytes)

Kruszywo

TRANSI.gif (62438 bytes)

Transport

maszynyi.gif (43194 bytes)

Maszyny budowlane

 

usługi budowlane

stronag.gif (45606 bytes)
Usługi :

 • Roboty ziemne

 • makro i mikroniwelacja terenu

 • wykopy kubaturowe i liniowe

 • głębokie wykopy w ściankach szczelinowych na głębokość do 14m

 • nasypy i obwałowania

 • Roboty drogowe

 • korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne

 • warstwy mrozoodporne i odsączające

 • roboty odwodnieniowe

 • podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

 • roboty brukarskie

 • roboty wykończeniowe

 • Roboty ogólnobudowlane

 • stanu zerowe budynków

 • Roboty rekultywacyjne i odkrywkowe złóż

 • Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

 • Wyburzenia obiektów kubaturowych z wykorzystaniem młotów hydraulicznych firmy „KRUPP” 700 oraz ATLAS COPCO 1700, nożyc kruszących Atlas Copco

 • Roboty sanitarne

 • sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • wykonywanie kosntrukcji stalowych

 • remont wysięgów i łyżek do koparek

 • remont koparek, spychaczy , ładowarek

 • mechanika samochodowa ; samochody ciężarowe , dostawcze , osobowe

 • remonty silników do sprzętu ciężkiego i samochodów
stronag.gif (45606 bytes)